Bevar Regionerne

Det er sund demokrati, at borgerne kan vælge

deres politikkere.

Sygehusende skal styres af lokale politikkere, ikke af udpegede embedsmænd.

Giv istædet Regionerne de midler, det koster at drive sygehuse

SF Region Sjælland

VORES VEJ ER RØD OG GRØN

WE ACCEPT


Nsprntur an ratione nescir uewsaw the psuerm werpais aliquam lupatem voluptas.

BANK